آپارتمان رهن و اجاره املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز 13 ابان

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

02/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 1.4م اجاره
ejareh266309146677459

02/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بهادری

طبقه اول-زيربنا 140متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

12م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

02/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

120م رهن
ejareh266309146677459

02/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

طبقه اول-زيربنا 92متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن
ejareh266309146677459

30/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی دانش...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

25م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

30/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز توانیر

طبقه سوم-زيربنا 145متر- نوساز

120م رهن 300ت اجاره
ejareh266309146677459

30/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

29/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه چهار-زيربنا 155متر- 2خوابه - نوساز

300م رهن
ejareh266309146677459

29/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلشهر

طبقه پنجم-زيربنا 220متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

220م رهن
ejareh266309146677459

29/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائلگلی

طبقه سوم-زيربنا 121متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

29/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

سن بنا 9سال

100م رهن
ejareh266309146677459

26/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز سه راه گ...

طبقه همکف-زيربنا 110متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

10م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

26/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه ششم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

180م رهن
ejareh266309146677459

26/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه پنجم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

50م رهن 1.4م اجاره
ejareh266309146677459

26/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

70م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

25/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه - نوساز

100م رهن
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بلوار اس...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

100م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رجایی شه...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

140م رهن
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز

300م رهن 7م اجاره
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز توانیر ش...

طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر-سن بنا 10سال

15م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز استاد مع...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

85م رهن
ejareh266309146677459

21/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

17/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه اول-زيربنا 65متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

20م رهن 1.3م اجاره
ejareh266309146677459

16/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رضانزاد

طبقه چهار-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

70م رهن 1.7م اجاره
ejareh266309146677459

16/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 35 متری ...

طبقه نهم-زيربنا 96متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

80م رهن 100ت اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته شم...

طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 2سال

165م رهن
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن 700ت اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز اخر شهنا...

طبقه سوم-زيربنا 76متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گللی...

طبقه همکف-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه دوم-زيربنا 137متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

40م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

110م رهن
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی

طبقه چهار-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 1.7م اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

زيربنا 100متر-سن بنا 8سال

60م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

14/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ارک جدید...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

40م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

14/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه نهم-زيربنا 155متر- 3خوابه - نوساز

190م رهن
ejareh266309146677459

14/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

15م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

14/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری جن...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

85م رهن
ejareh266309146677459

10/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

50م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

09/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

زيربنا 99متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

50م رهن
ejareh266309146677459

09/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

130م رهن
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 142متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

140م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته شم...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

90م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته جن...

طبقه چهار-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

70م رهن 900ت اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

04/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

طبقه چهار-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

40م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

04/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته جن...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

60م رهن 1.1م اجاره
ejareh266309146677459

04/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قره باغی...

زيربنا 155متر-سن بنا 7سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

04/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیام

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سن بنا 3سال

80م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

07/10/1398جزئیات