آپارتمان فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز ولیعصر

3خوابه شمالی-سن بنا 11سال

500م رهن
ejareh266304133375005

06/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز گلکار

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

90م رهن
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی استا...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

150م رهن
ejareh266304133375005

31/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگل

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

260م رهن
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه پنجم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه -سن بنا 30سال

150م رهن
ejareh266304133375005

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز گوموش قی...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

140م رهن
ejareh266304133375005

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه چهار-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

250م رهن
ejareh266304133375005

24/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه پنجم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

200م رهن
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه -سن بنا 2سال

300م رهن
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات