دفتر کار رهن و اجاره املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز بلوار 29...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 4خوابه -سن بنا 3سال

150م رهن
ejareh266309146677459

02/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز حافظ

زيربنا 125متر-سن بنا 2سال

30م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

30/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصر

زيربنا 212متر-سن بنا 20سال

40م رهن 5م اجاره
ejareh266309146677459

26/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز تفاطع رض...

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سن بنا 5سال

100م رهن
ejareh266309146677459

25/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 250متر- 20خوابه -سن بنا 25سال

50م رهن 15م اجاره
ejareh266309146677459

24/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ابوریحان...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز

25م رهن 2.7م اجاره
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز کمربندی ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

35م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

12/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

طبقه چهار-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

30م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

12/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

طبقه سوم-زيربنا 55متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

10/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ائل گلی

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

30م رهن 3.5م اجاره
ejareh266309146677459

10/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

70م رهن
ejareh266309146677459

10/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصر ج...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

ejareh266309146677459

09/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصرجن...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

40م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

09/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز عباسی

طبقه اول-زيربنا 75متر-سن بنا 12سال

80م رهن 110ت اجاره
ejareh266309146677459

09/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

طبقه هفتم-زيربنا 75متر-سن بنا 8سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ساعت

طبقه اول-زيربنا 60متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

30م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز مارالان

طبقه اول-زيربنا 70متر-سن بنا 25سال

4م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه ششم-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز آزادی

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

10م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

07/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ارتش

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

05/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

6م رهن 1.4م اجاره
ejareh266309146677459

04/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ارگ جدید...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 2.2م اجاره
ejareh266309146677459

04/10/1398جزئیات