دفتر کار رهن و اجاره املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز میدان نم...

طبقه دوم- 3خوابه

1.4م اجاره
ejareh266304133375005

21/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز خیام

طبقه سوم- 15خوابه

10م رهن 7م اجاره
ejareh266304133375005

21/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

-طبقه زیرزمین

20م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

نوساز

60م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز تقاطع ام...

طبقه دوم-نما رومی- 2خوابه -سن بنا 1سال

200م رهن
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه پنجم- 3خوابه -سن بنا 12سال

100م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

16/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

16/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

1خوابه -سن بنا 8سال

20م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

15/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

طبقه دوم- 1خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

15/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز خیابان ا...

سن بنا 30سال

30م رهن 10م اجاره
ejareh266304133375005

12/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

طبقه پنجم- 4خوابه -سن بنا 25سال

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

12/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصر

4خوابه شمالی-سن بنا 17سال

160م رهن 7.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه دوم- 4خوابه -سن بنا 2سال

40م رهن 4.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز دکتر حسا...

طبقه زیرزمینسه نبش-سن بنا 5سال

200م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

06/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز ابرسان

1خوابه -سن بنا 6سال

250م رهن
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز رضانژاد

زيربنا 125متر-نما رومی- نوساز

50م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز رضا نژاد...

زيربنا 125متر- 3خوابه - نوساز

40م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز سراه ولی...

طبقه همکف-زيربنا 365متر- 5خوابه شمالی-سن بنا 15سال

ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز رضانژاد ...

طبقه اول-زيربنا 31متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کنیتکسغربی-سن بنا 4سال

15م رهن 1.4م اجاره
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز باغشمال ...

طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه -سن بنا 30سال

20م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

29/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز شریعتی ج...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه -سن بنا 2سال

100م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

29/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

طبقه اول-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

28/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آزاد

طبقه زیرزمین-زيربنا 167متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 5خوابه -سن بنا 4سال

200م رهن
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 73متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

100م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز خیابان ا...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

100م رهن
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه همکف-زيربنا 630متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 5خوابه -سن بنا 18سال

50م رهن 20م اجاره
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز ماندانا

طبقه زیرزمین-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

50م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات