مغازه رهن و اجاره املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

مغازه تبریز اول جدیری ج...

-طبقه همکف

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

21/05/1399جزئیات

مغازه تبریز منصور شمالی...

طبقه همکف-سن بنا 18سال

12م رهن 1.3م اجاره
ejareh266304133375005

21/05/1399جزئیات

مغازه تبریز خیابان امام...

50م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

مغازه تبریز خیابان امام...

100م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

مغازه تبریز بلوار 29 به...

300م رهن 14م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

مغازه تبریز خیابان گلگش...

-طبقه زیرزمین- 2خوابه شمالی

40م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

08/05/1399جزئیات

مغازه تبریز آبرسان

نوساز

15م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

مغازه تبریز آبرسان

نوساز

5م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

مغازه تبریز باغشمال

طبقه همکف- نوساز

50م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

06/05/1399جزئیات

مغازه تبریز رضا نژاد جن...

طبقه همکف-زيربنا 140متر- نوساز

50م رهن 15م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

مغازه تبریز نصف را

طبقه همکف-زيربنا 161متر-سن بنا 10سال

100م رهن 8.5م اجاره
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

مغازه تبریز چهارراه منص...

طبقه زیرزمین-زيربنا 480مترجنوبی-سن بنا 9سال

30م رهن 1.8م اجاره
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

مغازه تبریز ارک جدی

طبقه همکف-زيربنا 70مترشمالی-سن بنا 1سال

50م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

مغازه تبریز شهید جدیر

طبقه همکف-زيربنا 15مترجنوبی- نوساز

2م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

28/04/1399جزئیات

مغازه تبریز باغشمال جدی...

طبقه همکف-زيربنا 110مترجنوبی-سن بنا 3سال

50م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

28/04/1399جزئیات

مغازه تبریز چهارراه ابو...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سن بنا 11سال

50م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات

مغازه تبریز محقق

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 14سال

150م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات