مغازه رهن و اجاره املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

مغازه تبریز گجیل

طبقه همکف-زيربنا 21متر-سن بنا 10سال

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

02/11/1398جزئیات

مغازه تبریز ابوریحان

زيربنا 24متر-سن بنا 10سال

40م رهن 5.5م اجاره
ejareh266309146677459

19/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ارک

طبقه زیرزمین-زيربنا 186متر-سن بنا 2سال

10م رهن 6م اجاره
ejareh266309146677459

16/10/1398جزئیات

مغازه تبریز 17 شهریور ج...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سن بنا 8سال

50م رهن 8م اجاره
ejareh266309146677459

16/10/1398جزئیات

مغازه تبریز 17 شهریور ج...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سن بنا 8سال

50م رهن 8م اجاره
ejareh266309146677459

16/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ولیعصر

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر-سن بنا 25سال

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

16/10/1398جزئیات

مغازه تبریز عباسی

طبقه همکف-زيربنا 97متر-سن بنا 9سال

20م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

16/10/1398جزئیات

مغازه تبریز خاقانی

طبقه همکف-زيربنا 20متر-سن بنا 1سال

60م رهن
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

مغازه تبریز بلوار 29 به...

زيربنا 405متر-سن بنا 10سال

300م رهن 14م اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ولیعصرجنوبی...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سن بنا 25سال

1.5م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

14/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ولیعصرجنوبی...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سن بنا 25سال

1.5م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

14/10/1398جزئیات

مغازه تبریز چایکنار

طبقه همکف-زيربنا 38متر-سن بنا 12سال

20م رهن 6م اجاره
ejareh266309146677459

10/10/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستور جدید...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سن بنا 4سال

100م رهن 15م اجاره
ejareh266309146677459

07/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ائل گلی

زيربنا 280متر-سن بنا 10سال

30م رهن 6.5م اجاره
ejareh266309146677459

07/10/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

طبقه همکف-زيربنا 12متر-سن بنا 10سال

30م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

07/10/1398جزئیات

مغازه بخشایش ولیعصر جنو...

طبقه همکف-زيربنا 24متر-سن بنا 9سال

10م رهن 2.2م اجاره
ejareh266309146677459

05/10/1398جزئیات