آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز منصور ئ ...

زيربنا 70متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

70م رهن 300ت اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شهید جدی...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 30سال

2م رهن 700ت اجاره
ejareh266304133375005

31/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری شم...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

60م رهن 200ت اجاره
ejareh266304133375005

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانی

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 2سال

40م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رضانژاد ...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 4سال

90م رهن 700ت اجاره
ejareh266304133375005

23/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شهید جدی...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 1خوابه

70م رهن 200ت اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 70متر-نما آجر گری- 1خوابه شمالی-سن بنا 3سال

100م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

03/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز روبروی ب...

طبقه چهار-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

40م رهن 400ت اجاره
ejareh266304133375005

29/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه

20م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

29/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

40م رهن 600ت اجاره
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

60م رهن
ejareh266304133375005

24/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آزادی

طبقه اول-زيربنا 60متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

70م رهن
ejareh266304133375005

21/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز امام

-طبقه سوم-زيربنا 65متر- 1خوابه جنوبی

80م رهن 600ت اجاره
ejareh266304133375005

15/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رضانژاد

طبقه سوم-زيربنا 67متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

75م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

60م رهن
ejareh266304133375005

03/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه دوم-زيربنا 70متر-نما رومی- 2خوابه -سن بنا 3سال

60م رهن
ejareh266304133375005

23/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رضانزاد ...

طبقه سوم-زيربنا 60متر-نما آجر گری- 1خوابه شمالی-سن بنا 5سال

20م رهن 650ت اجاره
ejareh266304133375005

24/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه همکف-زيربنا 75متر-نما آجر گری- 1خوابه جنوبی-سن بنا 26سال

6م رهن 700ت اجاره
ejareh266304133375005

20/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 71متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

70م رهن
ejareh266304133375005

18/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی دانش...

طبقه دهم-زيربنا 75متر- نوساز

40م رهن 800ت اجاره
ejareh266304133375005

15/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

08/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 1.4م اجاره
ejareh266304133375005

02/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

29/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه اول-زيربنا 65متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

20م رهن 1.3م اجاره
ejareh266304133375005

16/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

15م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

14/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رضا نژاد...

طبقه دوم-زيربنا 64متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

30/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ازادی

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سن بنا 2سال

16م رهن 800ت اجاره
ejareh266304133375005

26/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

5م رهن 700ت اجاره
ejareh266304133375005

26/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز تپلی باغ...

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

50م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

14/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه شرقی- نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

02/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

زيربنا 75متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 7سال

15م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

26/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رضانزاد ...

طبقه سوم-زيربنا 60متر- 1خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز

50م رهن 300ت اجاره
ejareh266304133375005

09/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

-طبقه سوم-زيربنا 75متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی

35م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

05/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

60م رهن
ejareh266304133375005

27/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش جنو...

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

60م رهن 200ت اجاره
ejareh266304133375005

19/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه همکف-زيربنا 73متر- 1خوابه -سن بنا 25سال

7م رهن 700ت اجاره
ejareh266304133375005

16/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 20سال

20م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

15/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه پنجم-زيربنا 75متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

30م رهن 1.3م اجاره
ejareh266304133375005

13/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائلگلی

طبقه سوم-زيربنا 70مترجنوبی- نوساز

20م رهن 900ت اجاره
ejareh266304133375005

13/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 13آبان

طبقه همکف-زيربنا 65متر-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال

10م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

13/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغشمال

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

06/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آخر شهنا...

طبقه چهار-زيربنا 75متر- 2خوابه سه نبش-سن بنا 15سال

20م رهن 600ت اجاره
ejareh266304133375005

06/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 13 آبان

طبقه اول-زيربنا 58متر-نما آجر گری- 1خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

04/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز جبار نائ...

طبقه اول-زيربنا 65متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 21سال

20م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

01/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منصور

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی- نوساز

30م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

28/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منصور

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی- نوساز

30م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

28/03/1398جزئیات