آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز 13 ابان

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

02/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

طبقه اول-زيربنا 92متر- 2خوابه - نوساز

100م رهن
ejareh266309146677459

30/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه - نوساز

100م رهن
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 35 متری ...

طبقه نهم-زيربنا 96متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

80م رهن 100ت اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز اخر شهنا...

طبقه سوم-زيربنا 76متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گللی...

طبقه همکف-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

110م رهن
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

زيربنا 100متر-سن بنا 8سال

60م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

14/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری جن...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

85م رهن
ejareh266309146677459

10/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

زيربنا 99متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

50م رهن
ejareh266309146677459

09/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته شم...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

90م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

04/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیام

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سن بنا 3سال

80م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

07/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

100م رهن 100ت اجاره
ejareh266309146677459

02/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 11سال

75م رهن
ejareh266309146677459

30/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 93متر-سن بنا 22سال

100م رهن
ejareh266309146677459

26/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ارگ جدید...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 11سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 100مترشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال

120م رهن
ejareh266309146677459

17/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

60م رهن 200ت اجاره
ejareh266309146677459

13/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

150م رهن
ejareh266309146677459

12/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 100مترشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 30سال

100م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

12/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز اول ارک ...

طبقه دوم-زيربنا 100مترجنوبی- نوساز

50م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

07/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز لک لر

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال

85م رهن
ejareh266309146677459

02/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 7تیر

طبقه سوم-زيربنا 100مترشمالی-سن بنا 5سال

20م رهن 200ت اجاره
ejareh266309146677459

26/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سن بنا 25سال

25م رهن 2.7م اجاره
ejareh266309146677459

12/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز تربیت

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سن بنا 10سال

8م رهن 700ت اجاره
ejareh266309146677459

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 83متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 9سال

10م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

18/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز جاده ائل...

طبقه اول-زيربنا 90متر-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

45م رهن 200ت اجاره
ejareh266309146677459

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 13ابان

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

10م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 13سال

10م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

10/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلگشت

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

20م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

28/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 1خوابه -سن بنا 18سال

40م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

16/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائلگلی

-طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی

95م رهن 100ت اجاره
ejareh266309146677459

10/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ق...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی- نوساز

50م رهن 2.2م اجاره
ejareh266309146677459

03/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

-طبقه چهار-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی

130م رهن
ejareh266309146677459

27/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز انوری

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 1خوابه

65م رهن
ejareh266309146677459

23/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

طبقه دوم-زيربنا 87متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

67م رهن 1.15م اجاره
ejareh266309146677459

22/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

طبقه همکف-زيربنا 80متر-نما رومی- 1خوابه شمالی-سن بنا 24سال

5م رهن 950ت اجاره
ejareh266309146677459

10/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

طبقه همکف-زيربنا 80متر-نما رومی- 1خوابه شمالی-سن بنا 24سال

5م رهن 950ت اجاره
ejareh266309146677459

10/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

طبقه همکف-زيربنا 80متر-نما رومی- 1خوابه شمالی-سن بنا 24سال

5م رهن 950ت اجاره
ejareh266309146677459

10/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه غربی-سن بنا 7سال

65م رهن
ejareh266309146677459

09/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری شم...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

90م رهن
ejareh266309146677459

07/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی فاطم...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

10م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

06/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته جن...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

100م رهن
ejareh266309146677459

05/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 1خوابه غربی-سن بنا 12سال

50م رهن 3.2م اجاره
ejareh266309146677459

29/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز عجب دفتر...

طبقه چهار-زيربنا 84متر- 4خوابه -سن بنا 10سال

13م رهن 900ت اجاره
ejareh266309146677459

29/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه همکف-زيربنا 76متر-نما آجر گریدو نبش جنوبی-سن بنا 20سال

10م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

19/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگل

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

80م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

19/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام خمی...

طبقه سوم-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

10م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

16/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

35م رهن 1.3م اجاره
ejareh266309146677459

15/04/1398جزئیات