آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز طالقانی

زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز گلکار

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

90م رهن
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

زيربنا 93متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

100م رهن 1.4م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رضانژاد

زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

40م رهن 2.3م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز فاراب

-طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی

120م رهن
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز تپلی با

طبقه چهار-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

150م رهن 150ت اجاره
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز گلکا

طبقه سوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 4سال

120م رهن 200ت اجاره
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه اول-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

110م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 25سال

25م رهن 900ت اجاره
ejareh266304133375005

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز میرداماد...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 1خوابه -سن بنا 11سال

60م رهن 2.8م اجاره
ejareh266304133375005

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

40م رهن 1.7م اجاره
ejareh266304133375005

24/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه چهار-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 7سال

80م رهن
ejareh266304133375005

23/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز استاد مع...

طبقه هفتم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

65م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

23/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 13سال

160م رهن
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه ششم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 9سال

100م رهن
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 30سال

50م رهن
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی فردو...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 11سال

32م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه هفتم-زيربنا 92متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

180م رهن
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه هفتم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

110م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 1خوابه -سن بنا 17سال

100م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه نهم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 8سال

20م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

150م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

70م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شهناز

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

30م رهن 2.9م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز باغشمال ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال

100م رهن 50ت اجاره
ejareh266304133375005

11/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز یاغچیان

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

115م رهن
ejareh266304133375005

03/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز هفده شهر...

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ وسوفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

30م رهن 2.9م اجاره
ejareh266304133375005

02/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور

طبقه چهار-زيربنا 100متر-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

8.5م رهن
ejareh266304133375005

14/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال

2م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

14/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

طبقه سوم-زيربنا 90متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز

90م رهن
ejareh266304133375005

01/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز بزرگمهر

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 25سال

15م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

01/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه همکف-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 25سال

20م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

30/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

65م رهن 200ت اجاره
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ جنو...

طبقه دوم-زيربنا 87متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه دوم-زيربنا 80متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 8سال

60م رهن
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پرواز

طبقه ششم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

155م رهن
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

طبقه چهار-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

90م رهن
ejareh266304133375005

23/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز بیلانکوه...

طبقه ششم-زيربنا 85متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

10م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

23/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز تقاطع رض...

-طبقه اول-زيربنا 85متر

85م رهن
ejareh266304133375005

23/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز توانیر

-طبقه دوم-زيربنا 92متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

100م رهن
ejareh266304133375005

22/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

طبقه سوم-زيربنا 90متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی- نوساز

80م رهن 200ت اجاره
ejareh266304133375005

21/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

30م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

21/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه چهار-زيربنا 100متر- 2خوابه غربی-سن بنا 10سال

125م رهن
ejareh266304133375005

21/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

20/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی پزشک...

طبقه سوم-زيربنا 88متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

50م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

17/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آزادی

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

40م رهن 700ت اجاره
ejareh266304133375005

15/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

60م رهن 300ت اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه دوم-زيربنا 94متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

95م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز 13 آبان

طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

100م رهن
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات