آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز کوی گلکا...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 11سال

10م رهن 1م اجاره
ejareh266309144119030

31/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پرواز

طبقه چهار-زيربنا 105متر- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 17سال

60م رهن 100ت اجاره
ejareh266309144119030

28/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میرداماد...

طبقه پنجم-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

50م رهن 1م اجاره
ejareh266309144119030

28/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائلگلی

زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

140م رهن
ejareh266309144119030

27/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پروین اع...

-طبقه پنجم-زيربنا 115متر-نما رومی- 2خوابه شمالی

190م رهن 300ت اجاره
ejareh266309144119030

27/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز یاغچیان

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

40م رهن 2م اجاره
ejareh266309144119030

21/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ثقه الاس...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی- نوساز

65م رهن 500ت اجاره
ejareh266309144119030

21/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش جنو...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی- نوساز

70م رهن 700ت اجاره
ejareh266309144119030

17/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه سوم-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

10م رهن 1م اجاره
ejareh266309144119030

12/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولی ام

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال

130م رهن
ejareh266309144119030

10/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میرداماد...

طبقه چهار-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

110م رهن
ejareh266309144119030

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بهادری

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

70م رهن 200ت اجاره
ejareh266309144119030

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه همکف-زيربنا 105متر-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

90م رهن 100ت اجاره
ejareh266309144119030

05/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته جن...

طبقه سوم-زيربنا 107متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

40م رهن 750ت اجاره
ejareh266309144119030

05/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 30سال

10م رهن 800ت اجاره
ejareh266309144119030

03/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته جن...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

120م رهن
ejareh266309144119030

01/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته شم...

طبقه اول-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 4سال

40م رهن 1.7م اجاره
ejareh266309144119030

01/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه نهم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 900ت اجاره
ejareh266309144119030

01/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

طبقه چهار-زيربنا 120متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

55م رهن
ejareh266309144119030

29/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

45م رهن 1م اجاره
ejareh266309144119030

27/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ق...

طبقه همکف-زيربنا 105متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 30سال

4م رهن 700ت اجاره
ejareh266309144119030

23/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگل

طبقه سوم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 10سال

50م رهن 800ت اجاره
ejareh266309144119030

20/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز

40م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309144119030

20/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانی

-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 1خوابه شمالی

70م رهن 500ت اجاره
ejareh266309144119030

19/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی سهند...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

20م رهن 2.4م اجاره
ejareh266309144119030

16/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

115م رهن
ejareh266309144119030

15/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میدان فه...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

120م رهن 200ت اجاره
ejareh266309144119030

12/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه ششم-زيربنا 123متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309144119030

12/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

طبقه سوم-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

50م رهن 2.1م اجاره
ejareh266309144119030

06/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلشهر

طبقه سوم-زيربنا 122متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

130م رهن
ejareh266309144119030

05/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

47م رهن 1.1م اجاره
ejareh266309144119030

04/04/1398جزئیات