آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز کوی استا...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

150م رهن
ejareh266304133375005

31/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز 13 آبا

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 15سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگل

طبقه دهم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

110م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی استا...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه - نوساز

210م رهن 250ت اجاره
ejareh266304133375005

29/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

29/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

60م رهن 1.8م اجاره
ejareh266304133375005

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز گوموش قی...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

140م رهن
ejareh266304133375005

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

100م رهن 2.1م اجاره
ejareh266304133375005

23/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه سوم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 14سال

120م رهن
ejareh266304133375005

23/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 30سال

10م رهن 1.7م اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه پنجم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

200م رهن
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه -سن بنا 2سال

300م رهن
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه دوم-زيربنا 110متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

60م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه دوم-زيربنا 110متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

60م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش جنو...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

50م رهن 1.7م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه دهم-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

120م رهن 2.6م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه دهم-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

120م رهن 2.6م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه اول-زيربنا 118متر- 2خوابه

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

11/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز نگینپارک...

طبقه سوم-زيربنا 107متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 11سال

120م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

02/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه سوم-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه سه نبش-سن بنا 2سال

80م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

02/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه سوم-زيربنا 108متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

70م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

02/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش جنو...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

140م رهن
ejareh266304133375005

27/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی گلکا...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

25م رهن 1.7م اجاره
ejareh266304133375005

17/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

50م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

03/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی گلکا...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال

15م رهن 1.3م اجاره
ejareh266304133375005

01/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 112متر-نما رومی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

130م رهن
ejareh266304133375005

31/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز هفده شهر...

طبقه اول-زيربنا 105متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

110م رهن
ejareh266304133375005

29/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

-طبقه چهار-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی

140م رهن
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شریعتی ج...

طبقه سوم-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

15/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز فلکه رود...

-طبقه دوم-زيربنا 124متر- 2خوابه جنوبی

250م رهن
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه دوم-زيربنا 125متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

85م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی گلکا...

طبقه چهار-زيربنا 111متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

100م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 22سال

100م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آزادی

طبقه همکف-زيربنا 112متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

15م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ح...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز

90م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

06/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه ششم-زيربنا 107متر- 2خوابه شمالی- نوساز

30م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

06/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

100م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

06/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته جن...

طبقه پنجم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

40م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

06/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی استا...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

150م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

04/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جاده ائل...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

200م رهن
ejareh266304133375005

03/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

-طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی

20م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

03/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوچه سال...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

3.35م رهن 250ت اجاره
ejareh266304133375005

31/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قره باغی...

طبقه چهار-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

40م رهن 2.1م اجاره
ejareh266304133375005

30/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شریعتی ج...

طبقه اول-زيربنا 112متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

140م رهن
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی علیپ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

5م رهن 1.1م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی زارع...

طبقه چهار-زيربنا 110متر- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 1سال

140م رهن
ejareh266304133375005

27/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قره باغی...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-نما آجر گری- 2خوابه شرقی-سن بنا 17سال

60م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

23/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جاده الگ...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

30م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

21/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

180م رهن
ejareh266304133375005

19/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

-طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی

50م رهن 1.6م اجاره
ejareh266304133375005

17/12/1398جزئیات