آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه سوم-زيربنا 121متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

40م رهن 2.4م اجاره
ejareh266309146677459

03/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی دانش...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

25م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

30/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائلگلی

طبقه سوم-زيربنا 121متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

29/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز سه راه گ...

طبقه همکف-زيربنا 110متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

10م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

26/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه پنجم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

50م رهن 1.4م اجاره
ejareh266309146677459

26/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بلوار اس...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز توانیر ش...

طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر-سن بنا 10سال

15م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز استاد مع...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

85م رهن
ejareh266309146677459

21/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن 700ت اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

130م رهن
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته جن...

طبقه چهار-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

70م رهن 900ت اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته جن...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

60م رهن 1.1م اجاره
ejareh266309146677459

04/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سن بنا 4سال

70م رهن
ejareh266309146677459

02/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سن بنا 4سال

70م رهن
ejareh266309146677459

02/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سن بنا 2سال

10م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

02/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 17 شهریو...

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

100م رهن
ejareh266309146677459

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

15م رهن 100ت اجاره
ejareh266309146677459

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه سوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 23سال

40م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

30/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه سوم-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 23سال

40م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

30/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حاج جبار...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

85م رهن
ejareh266309146677459

26/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه پنجم-زيربنا 122متر-سن بنا 18سال

50م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

26/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه پنجم-زيربنا 122متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

50م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

26/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه پنجم-زيربنا 122متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

50م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

26/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 17شهریور...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سن بنا 11سال

100م رهن
ejareh266309146677459

24/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ثقه اسلا...

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

23/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بارون او...

طبقه چهار-زيربنا 112متر-سن بنا 11سال

120م رهن
ejareh266309146677459

24/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری جن...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سن بنا 9سال

15م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

18/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی دانش...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

100م رهن
ejareh266309146677459

14/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه چهار-زيربنا 120متر-سن بنا 7سال

100م رهن 300ت اجاره
ejareh266309146677459

13/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میرداماد...

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

10م رهن 1.7م اجاره
ejareh266309146677459

12/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته شم...

طبقه چهار-زيربنا 115متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

100م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

07/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی

طبقه همکف-زيربنا 125مترشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 16سال

20م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

06/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بارون او...

طبقه چهار-زيربنا 116متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

10م رهن 2.1م اجاره
ejareh266309146677459

04/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 17 شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سن بنا 10سال

100م رهن
ejareh266309146677459

03/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

50م رهن 1.3م اجاره
ejareh266309146677459

02/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغشمال ...

طبقه دوم-زيربنا 125مترشرقی غربی دو کله-سن بنا 1سال

70م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

25/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میر داما...

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

20م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

25/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

طبقه اول-زيربنا 110مترشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

30م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

04/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

15م رهن 2.1م اجاره
ejareh266309146677459

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلگشت

طبقه اول-زيربنا 115متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

40م رهن 1.3م اجاره
ejareh266309146677459

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته شم...

زيربنا 115متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

100م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

زيربنا 120مترجنوبی-سن بنا 6سال

80م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهناز جن...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-نما آجر گریجنوبی-سن بنا 19سال

40م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه دوم-زيربنا 120متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 8سال

30م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

18/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رجایی شه...

طبقه چهار-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

50م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه پنجم-زيربنا 107متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

30م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

14/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

80م رهن
ejareh266309146677459

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دهم-زيربنا 120متر- 2خوابه سه نبش- نوساز

50م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 20 متری ...

طبقه چهار-زيربنا 115متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

70م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

07/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی سهند...

-طبقه اول-زيربنا 101متر- 2خوابه شمالی

50م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

06/07/1398جزئیات