آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز بهادری

طبقه اول-زيربنا 140متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

12م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

02/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

120م رهن
ejareh266309146677459

02/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز توانیر

طبقه سوم-زيربنا 145متر- نوساز

120م رهن 300ت اجاره
ejareh266309146677459

30/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه ششم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

180م رهن
ejareh266309146677459

26/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

70م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

25/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

100م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رجایی شه...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

140م رهن
ejareh266309146677459

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

17/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رضانزاد

طبقه چهار-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

70م رهن 1.7م اجاره
ejareh266309146677459

16/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه دوم-زيربنا 137متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

40م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

50م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

09/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 142متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

140م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

طبقه چهار-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

40م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

04/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

02/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه چهار-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

20م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

140م رهن
ejareh266309146677459

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری

زيربنا 128متر- 5خوابه -سن بنا 20سال

100م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

27/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه هشتم-زيربنا 130متر- نوساز

200م رهن 100ت اجاره
ejareh266309146677459

21/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رجایی شه...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

140م رهن
ejareh266309146677459

19/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ازادی

زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

10/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلشهر

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

40م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

03/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فلکه دان...

طبقه دوم-زيربنا 150مترشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال

15م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

29/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه اول-زيربنا 142متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

100م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

26/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی ولیع...

طبقه پنجم-زيربنا 130متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

20م رهن 3.7م اجاره
ejareh266309146677459

26/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه پنجم-زيربنا 135متر- 2خوابه شمالی- نوساز

50م رهن 3.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ب...

طبقه چهار-زيربنا 150متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 9سال

160م رهن
ejareh266309146677459

25/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 128متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال

70م رهن 600ت اجاره
ejareh266309146677459

25/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه دهم-زيربنا 140مترشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 16سال

25م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

04/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال

30م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

04/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

طبقه چهار-زيربنا 132مترجنوبی-سن بنا 10سال

15م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

29/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته شم...

طبقه اول-زيربنا 141مترشمالی-سن بنا 3سال

45م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

29/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه زیرزمین-زيربنا 145متر-نما سنگشمالی-سن بنا 10سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

135م رهن
ejareh266309146677459

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

75م رهن
ejareh266309146677459

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

14/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میرداماد...

-طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی

15م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

100م رهن 2.2م اجاره
ejareh266309146677459

10/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز هفده شهر...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

150م رهن 100ت اجاره
ejareh266309146677459

07/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی فردو...

طبقه چهار-زيربنا 138متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 18سال

25م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

07/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 99سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

06/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز استاد مع...

طبقه ششم-زيربنا 130متر-نما رومی وسوفال- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

50م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

06/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز سربالایی...

-طبقه پنجم-زيربنا 150متر- 3خوابه دو نبش شمالی

200م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

طبقه چهار-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

15م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

21/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه همکف-زيربنا 140متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال

35م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

21/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بیمارستا...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 18سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

16/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

85م رهن 2.2م اجاره
ejareh266309146677459

16/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دهم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 1سال

100م رهن 2.7م اجاره
ejareh266309146677459

10/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بالاحمام...

طبقه همکف-زيربنا 135متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 99سال

15م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

31/05/1398جزئیات