آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز ولیعص

طبقه چهار-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 8سال

330م رهن
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگل

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

260م رهن
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز لیدای قد...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

290م رهن
ejareh266304133375005

29/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه چهار-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

250م رهن
ejareh266304133375005

24/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

-طبقه سوم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری

50م رهن 2.3م اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

220م رهن
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانیجنوبی-سن بنا 4سال

200م رهن
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 139متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

40م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز بعثت

طبقه اول-زيربنا 145متر-نما رومی- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال

250م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

11/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز بعثت

طبقه اول-زيربنا 145متر-نما رومی- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال

250م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

11/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز امام

زيربنا 150متر- نوساز

40م رهن 4.2م اجاره
ejareh266304133375005

03/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز توانیر ش...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

26/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جنب هتل ...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

120م رهن
ejareh266304133375005

17/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ش...

طبقه چهار-زيربنا 138متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

300م رهن
ejareh266304133375005

14/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه پنجم-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

100م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

03/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه سوم-زيربنا 150متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 19سال

150م رهن
ejareh266304133375005

31/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه پنجم-زيربنا 130متر-نما سیمان سفید- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

170م رهن
ejareh266304133375005

29/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز گلکار

طبقه دهم-زيربنا 142متر- 3خوابه - نوساز

140م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه چهار-زيربنا 131متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

70م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز میدان سا...

-طبقه پنجم-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی

170م رهن
ejareh266304133375005

24/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری جن...

طبقه پنجم-زيربنا 133متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

140م رهن
ejareh266304133375005

23/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز گلباد

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی- نوساز

120م رهن 4.3م اجاره
ejareh266304133375005

21/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

70م رهن 800ت اجاره
ejareh266304133375005

21/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 141متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

300م رهن
ejareh266304133375005

20/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیام

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

40م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

20/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیام

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

30م رهن 1.7م اجاره
ejareh266304133375005

20/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی استا...

طبقه اول-زيربنا 133متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

110م رهن 800ت اجاره
ejareh266304133375005

17/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

40م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه

100م رهن
ejareh266304133375005

07/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی فردو...

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 8سال

220م رهن
ejareh266304133375005

07/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

-طبقه دهم-زيربنا 145متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

50م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

06/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

-طبقه چهار-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی

100م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

31/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه دوم-زيربنا 137متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

31/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه دوم-زيربنا 137متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

31/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز گلگشت

طبقه دوم-زيربنا 137متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته شم...

طبقه چهار-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

120م رهن
ejareh266304133375005

19/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته ش...

زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

130م رهن
ejareh266304133375005

15/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلشهر

طبقه پنجم-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

220م رهن
ejareh266304133375005

03/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

230م رهن
ejareh266304133375005

27/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سن بنا 3سال

40م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

26/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سن بنا 3سال

40م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

26/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی دادگ...

طبقه دوم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

24/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 18سال

60م رهن 600ت اجاره
ejareh266304133375005

21/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی دادگ...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

20م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

19/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 18سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

13/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پل توانی...

طبقه سوم-زيربنا 145متر- نوساز

120م رهن 300ت اجاره
ejareh266304133375005

16/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

08/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی فردو...

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

150م رهن
ejareh266304133375005

06/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابرسان

طبقه پنجم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

03/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

120م رهن
ejareh266304133375005

02/11/1398جزئیات