آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه چهار-زيربنا 155متر- 2خوابه - نوساز

300م رهن
ejareh266309146677459

29/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه نهم-زيربنا 155متر- 3خوابه - نوساز

190م رهن
ejareh266309146677459

14/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قره باغی...

زيربنا 155متر-سن بنا 7سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

04/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

زيربنا 155متر-سن بنا 15سال

100م رهن 100ت اجاره
ejareh266309146677459

02/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کئی سپهر...

طبقه چهار-زيربنا 160متر- 2خوابه - نوساز

15م رهن 200ت اجاره
ejareh266309146677459

26/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دهم-زيربنا 155متر-سن بنا 7سال

190م رهن
ejareh266309146677459

12/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منصور

طبقه سوم-زيربنا 170متر- 5خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 6.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پرواز

طبقه هفتم-زيربنا 160متر-نما رومیشمالی- نوساز

190م رهن
ejareh266309146677459

25/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال

100م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

-طبقه همکف-زيربنا 170متر- 2خوابه شمالی

30م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

18/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز نیکان

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

150م رهن 100ت اجاره
ejareh266309146677459

14/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور

طبقه سوم-زيربنا 155متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

35م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

06/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حاج جبار...

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 19سال

60م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

31/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

-طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی

25م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

11/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی ولیع...

طبقه ششم-زيربنا 170متر- 5خوابه

30م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

31/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

-طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه سه نبش

100م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

31/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قطران شم...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

100م رهن
ejareh266309146677459

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قطران شم...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

100م رهن
ejareh266309146677459

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حاف

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 23سال

90م رهن
ejareh266309146677459

23/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه اول-زيربنا 154متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

200م رهن
ejareh266309146677459

20/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی- نوساز

30م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

17/04/1398جزئیات