آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز پروا

طبقه همکف-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 17سال

50م رهن 3.2م اجاره
ejareh266304133375005

31/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

250م رهن
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ائلگلی

طبقه همکف-زيربنا 162متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 17سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

11/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

250م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

03/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز سربالایی...

طبقه چهار-زيربنا 152متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

300م رهن
ejareh266304133375005

29/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ائلگلی

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانیشمالی-سن بنا 3سال

200م رهن
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

طبقه ششم-زيربنا 160متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

200م رهن
ejareh266304133375005

04/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی باغچ...

طبقه اول-زيربنا 167متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

50م رهن 2.3م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز بعثت

طبقه سوم-زيربنا 175متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 8سال

240م رهن
ejareh266304133375005

21/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سن بنا 13سال

250م رهن
ejareh266304133375005

30/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

250م رهن
ejareh266304133375005

17/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

زيربنا 170متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

250م رهن
ejareh266304133375005

08/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه چهار-زيربنا 155متر- 2خوابه - نوساز

300م رهن
ejareh266304133375005

29/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قره باغی...

زيربنا 155متر-سن بنا 7سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

04/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

زيربنا 155متر-سن بنا 15سال

100م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

02/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کئی سپهر...

طبقه چهار-زيربنا 160متر- 2خوابه - نوساز

15م رهن 200ت اجاره
ejareh266304133375005

26/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دهم-زيربنا 155متر-سن بنا 7سال

190م رهن
ejareh266304133375005

12/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منصور

طبقه سوم-زيربنا 170متر- 5خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 6.5م اجاره
ejareh266304133375005

25/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پرواز

طبقه هفتم-زيربنا 160متر-نما رومیشمالی- نوساز

190م رهن
ejareh266304133375005

25/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال

100م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

-طبقه همکف-زيربنا 170متر- 2خوابه شمالی

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

18/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز نیکان

طبقه سوم-زيربنا 165متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

150م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

14/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور

طبقه سوم-زيربنا 155متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

35م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

06/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حاج جبار...

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 19سال

60م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

31/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

-طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی

25م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

11/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی ولیع...

طبقه ششم-زيربنا 170متر- 5خوابه

30م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

31/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

-طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه سه نبش

100م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

31/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قطران شم...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

100م رهن
ejareh266304133375005

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قطران شم...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

100م رهن
ejareh266304133375005

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حاف

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 23سال

90م رهن
ejareh266304133375005

23/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه اول-زيربنا 154متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

200م رهن
ejareh266304133375005

20/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی- نوساز

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1398جزئیات