آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز ماندانا

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

50م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه دوم-زيربنا 195متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه -سن بنا 11سال

50م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ائلگلی

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

100م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز نصف راه

طبقه چهار-زيربنا 190متر-نما آجر گری- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

200م رهن 200ت اجاره
ejareh266304133375005

27/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 200مترجنوبی-سن بنا 20سال

100م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

27/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلیی...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-نما سنگ وسوفال- 3خوابه شمالی- نوساز

300م رهن
ejareh266304133375005

14/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه سوم-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی- نوساز

250م رهن
ejareh266304133375005

15/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شریعتی ش...

طبقه چهار-زيربنا 196متر- 5خوابه

170م رهن
ejareh266304133375005

13/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز گلباد

طبقه دوم-زيربنا 190متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 25سال

25م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه

طبقه سوم-زيربنا 181متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

200م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

04/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه سوم-زيربنا 200متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

300م رهن
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی سپهر...

طبقه چهار-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی- نوساز

250م رهن
ejareh266304133375005

19/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فلکه گلش...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال

200م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

17/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فلکه گلش...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال

200م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

17/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فلکه گلش...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال

200م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

17/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز برج شهرا...

زيربنا 180متر- نوساز

80م رهن 3.6م اجاره
ejareh266304133375005

08/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز

300م رهن 7م اجاره
ejareh266304133375005

23/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه سوم-زيربنا 186متر-سن بنا 27سال

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

07/12/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی- نوساز

250م رهن
ejareh266304133375005

07/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ش...

طبقه پنجم-زيربنا 200مترجنوبی-سن بنا 1سال

70م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

09/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

زيربنا 186متر- 3خوابه شمالی- نوساز

100م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهناز

زيربنا 180متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

150م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه دوم-زيربنا 180متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 99سال

150م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

05/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه

20م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

31/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میدان اب...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 99سال

20م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

31/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رضانژاد ...

طبقه اول-زيربنا 180متر-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 1سال

50م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

28/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلشهر

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

170م رهن
ejareh266304133375005

22/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز جاده ائل...

-طبقه پنجم-زيربنا 180متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی

55م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

17/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میدان فه...

طبقه دوم-زيربنا 195متر-نما رومی- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

170م رهن
ejareh266304133375005

08/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر 2...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

180م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میدان فه...

طبقه اول-زيربنا 195متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

170م رهن
ejareh266304133375005

01/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

20م رهن 3.3م اجاره
ejareh266304133375005

19/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغشمال

طبقه اول-زيربنا 200متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

30م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

06/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک باغ...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 5سال

120م رهن
ejareh266304133375005

05/04/1398جزئیات