آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

100م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه پنجم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه -سن بنا 30سال

150م رهن
ejareh266304133375005

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قطران شم...

طبقه دوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 30سال

50م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه دوم-زيربنا 230متر-نما سنگ وسوفال- 3خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

300م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

02/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک پرو...

-طبقه هفتم-زيربنا 240متر-نما سنگ- 4خوابه شمالی

30م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

14/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز امام

طبقه چهار-زيربنا 210متر- 3خوابه شرقی-سن بنا 9سال

30م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ازادی

طبقه اول-زيربنا 233متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

40م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

22/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی بزرگ...

طبقه دوم-زيربنا 210متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

20م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

07/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شریعتی ج...

طبقه سوم-زيربنا 300متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 7سال

250م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

07/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه پنجم-زيربنا 260متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

300م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

06/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز الهی پرس...

طبقه سوم-زيربنا 270متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 8سال

10م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه سوم-زيربنا 270متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

100م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه سوم-زيربنا 210متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

150م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

16/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه هفتم-زيربنا 300متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

350م رهن
ejareh266304133375005

03/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلشهر

طبقه پنجم-زيربنا 220متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

220م رهن
ejareh266304133375005

29/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منصور

طبقه اول-زيربنا 220متر- 3خوابه شمالی- نوساز

40م رهن 3.3م اجاره
ejareh266304133375005

12/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

طبقه دوم-زيربنا 240متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

90م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

02/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه دوم-زيربنا 240متر- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز

50م رهن 4.5م اجاره
ejareh266304133375005

28/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه زیرزمین-زيربنا 240متر- نوساز

30م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

15/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

زيربنا 360متر- 11خوابه شمالی- نوساز

100م رهن 9م اجاره
ejareh266304133375005

15/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 220مترجنوبی-سن بنا 25سال

50م رهن 18م اجاره
ejareh266304133375005

12/04/1398جزئیات