آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

سن بنا 9سال

100م رهن
ejareh266309146677459

26/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته شم...

طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 2سال

165م رهن
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوی دانش...

طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 8سال

80م رهن
ejareh266309146677459

14/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز گلشهر

طبقه سوم- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال

2.1م رهن
ejareh266309146677459

09/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر 2...

طبقه سوم- 3خوابه جنوبی- نوساز

85م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

15/04/1398جزئیات

آپارتمان تبریز قره باغی...

طبقه دومشمالی جنوبی دو کله- نوساز

20م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

13/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولی عص

طبقه اول-سن بنا 15سال

30م رهن 1.7م اجاره
ejareh266309146677459

12/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنا

طبقه سوم-سن بنا 2سال

20م رهن 15م اجاره
ejareh266309146677459

12/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بلوار ا...

طبقه سومجنوبی-سن بنا 3سال

70م رهن
ejareh266309146677459

09/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز سیزده آب...

طبقه اول- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

85م رهن
ejareh266309146677459

09/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز سیزده آب...

نوساز

5م رهن 600ت اجاره
ejareh266309146677459

08/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حاج جبار...

1خوابه جنوبی-سن بنا 99سال

15م رهن 750ت اجاره
ejareh266309146677459

08/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه دوم-سن بنا 5سال

20م رهن 3.8م اجاره
ejareh266309146677459

08/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز استاد مع...

نوساز

20م رهن 1.3م اجاره
ejareh266309146677459

05/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز دامپزشکی...

رقی-سن بنا 13سال

95م رهن
ejareh266309146677459

02/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولی عصر

2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

150م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولی عصر

طبقه اول- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

150م رهن 100ت اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه اولجنوبی-سن بنا 3سال

150م رهن
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولی عصر

طبقه دوم- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال

50م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام -

طبقه اول- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 2سال

70م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز یاغچیان

طبقه چهار- 3خوابه شمالی- نوساز

50م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه اول- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

100م رهن
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بارون او...

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

50م رهن 1.35م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام -

طبقه دوم- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی- نوساز

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه دوم- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال

25م رهن 1.7م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام -

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

10م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام -

طبقه چهار- 2خوابه شمالی-سن بنا 9سال

60م رهن 300ت اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بلوار ش...

طبقه دهم- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

10م رهن 1.6م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه سوم- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

10م رهن 1.6م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ابوریحان...

طبقه اول- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

55م رهن 200ت اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام -

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

60م رهن
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 17 شهریو...

طبقه سومشمالی-سن بنا 15سال

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام -

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

40م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 17 شهریو...

طبقه همکف- 2خوابه -سن بنا 6سال

30م رهن 750ت اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام -

طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه

2خوابه -سن بنا 14سال

10م رهن 1.3م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز استاد مع...

2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

13م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام -

طبقه سوم-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 17سال

50م رهن
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام -

طبقه دوم- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

10م رهن 900ت اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام -

طبقه اول-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 25سال

15م رهن 700ت اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

طبقه اول- نوساز

10م رهن 800ت اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

آپارتمان تبریز امام -

طبقه زیرزمینجنوبی-سن بنا 20سال

7م رهن 650ت اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات