دفتر کار متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز رضانژاد ...

طبقه اول-زيربنا 31متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما کنیتکسغربی-سن بنا 4سال

15م رهن 1.4م اجاره
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز شهناز

طبقه اول-زيربنا 40متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

80م رهن
ejareh266304133375005

23/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

-طبقه دوم-زيربنا 50متر

120م رهن
ejareh266304133375005

20/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

طبقه اول-زيربنا 30متر- 2خوابه

5م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

دفتر کار تبریز منتظری

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 8سال

5م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

24/01/1399جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

6م رهن 1.4م اجاره
ejareh266304133375005

04/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصر

طبقه دهم-زيربنا 15متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 2.4م اجاره
ejareh266304133375005

02/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز جدیری

زيربنا 48متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

9م رهن 900ت اجاره
ejareh266304133375005

18/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ابرسان

طبقه همکف-زيربنا 20متر-سن بنا 9سال

10م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

13/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ابرسان

طبقه اول-زيربنا 50متر- 2خوابه - نوساز

60م رهن 300ت اجاره
ejareh266304133375005

03/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 50مترشمالی- نوساز

80م رهن 300ت اجاره
ejareh266304133375005

24/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

زيربنا 46متر- نوساز

15م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

26/03/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

طبقه چهار-زيربنا 43متر-سن بنا 6سال

50م رهن
ejareh266304133375005

25/02/1398جزئیات