دفتر کار متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز تفاطع رض...

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سن بنا 5سال

100م رهن
ejareh266309146677459

25/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

طبقه سوم-زيربنا 55متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

10/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

70م رهن
ejareh266309146677459

10/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز عباسی

طبقه اول-زيربنا 75متر-سن بنا 12سال

80م رهن 110ت اجاره
ejareh266309146677459

09/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

طبقه هفتم-زيربنا 75متر-سن بنا 8سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ساعت

طبقه اول-زيربنا 60متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

30م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز مارالان

طبقه اول-زيربنا 70متر-سن بنا 25سال

4م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز آزادی

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

10م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

07/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ارتش

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

05/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه ششم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

26/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز شریعتی ج...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سن بنا 5سال

70م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ائل گلی

طبقه اول-زيربنا 54متر-سن بنا 10سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

20/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصر

زيربنا 65متر-سن بنا 10سال

35م رهن 700ت اجاره
ejareh266309146677459

18/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز مارالان

طبقه اول-زيربنا 67متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

17/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

13/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز روبروی ...

زيربنا 65متر- نوساز

20م رهن 700ت اجاره
ejareh266309146677459

10/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

زيربنا 65متر- 3خوابه - نوساز

40م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

03/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 5.5م اجاره
ejareh266309146677459

14/08/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه همکف-زيربنا 65مترجنوبی- نوساز

70م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

24/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

طبقه اول-زيربنا 67متر-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

14/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز نبش چها...

طبقه اول-زيربنا 67متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

20م رهن 250ت اجاره
ejareh266309146677459

26/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

زيربنا 75متر- 2خوابه

20م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

26/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17شهریور...

طبقه دوم-زيربنا 54متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز دمشقیه

-طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه دو نبش شمالی

25م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

21/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

زيربنا 75متر- نوساز

10م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

17/05/1398جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما رومی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

20م رهن 3.2م اجاره
ejareh266309146677459

03/05/1398جزئیات

دفتر کار تبریز قره آغاج...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 1سال

10م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

31/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز اسکان 1

طبقه چهار-زيربنا 70متر- نوساز

20م رهن 2.7م اجاره
ejareh266309146677459

29/03/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

12م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

27/03/1398جزئیات

دفتر کار تبریز عباسی

طبقه اول-زيربنا 65مترشمالی-سن بنا 15سال

10م رهن 800ت اجاره
ejareh266309146677459

25/03/1398جزئیات

دفتر کار تبریز مفتح

طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر-سن بنا 3سال

5م رهن 800ت اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام -

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سن بنا 7سال

30م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستورجد...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سن بنا 5سال

10م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات