دفتر کار متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز خیابان ا...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

100م رهن
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز باغشمال

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

20م رهن 4.2م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز باغشمال

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

20م رهن 4.2م اجاره
ejareh266304133375005

17/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز استاد شه...

طبقه اول-زيربنا 84متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

185م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

27/03/1399جزئیات

دفتر کار تبریز اشتاب

-طبقه اول-زيربنا 85متر

20م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

11/03/1399جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

25م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

21/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

طبقه چهار-زيربنا 80متر- 2خوابه

30م رهن 3.2م اجاره
ejareh266304133375005

20/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز جاده ائل...

طبقه سوم-زيربنا 87متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

45م رهن 4.5م اجاره
ejareh266304133375005

17/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

10م رهن 1.6م اجاره
ejareh266304133375005

15/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز شهناز

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 3خوابه

100م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

طبقه سوم-زيربنا 91متر- 2خوابه - نوساز

30م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز شریعتی

طبقه چهار-زيربنا 95متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

25م رهن 2.3م اجاره
ejareh266304133375005

04/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

04/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

30م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

دفتر کار تبریز هفده شهر...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

15م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

دفتر کار تبریز رضانژاد ...

طبقه سوم-زيربنا 83متر- 2خوابه

70م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آزادی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

60ت رهن
ejareh266304133375005

17/12/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ازادی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سن بنا 25سال

20م رهن 1.6م اجاره
ejareh266304133375005

10/12/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ارک جدید...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

13/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

10م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

03/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز کمربندی ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

35م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

12/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

طبقه چهار-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

30م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

12/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه ششم-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

08/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ارگ جدید...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

04/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز رضانژادج...

طبقه سوم-زيربنا 82مترشمالی-سن بنا 6سال

80م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

16/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

طبقه دوم-زيربنا 90متر- نوساز

10م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

26/08/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 100متر-سن بنا 6سال

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

30/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز تقاطع پا...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

14/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 25سال

20م رهن 400ت اجاره
ejareh266304133375005

30/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

25/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز سراهی ول...

طبقه نهم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

20م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

25/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

زيربنا 90متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 25سال

30م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

10/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ق...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

30م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

22/05/1398جزئیات

دفتر کار تبریز آوک

زيربنا 93متر- نوساز

20م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

01/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

زيربنا 100متر- نوساز

10م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

29/03/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

طبقه همکف-زيربنا 88متر-سن بنا 22سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

25/02/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستورجد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- نوساز

20م رهن 1.8م اجاره
ejareh266304133375005

25/02/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام -

طبقه اول-زيربنا 81متر-سن بنا 3سال

10م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

25/02/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام -

طبقه دوم-زيربنا 83متر-سن بنا 5سال

7م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

25/02/1398جزئیات