دفتر کار متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز کمربندی ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

35م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

12/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

طبقه چهار-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

30م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

12/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه ششم-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

10م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

08/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ارگ جدید...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 2.2م اجاره
ejareh266309146677459

04/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز رضانژادج...

طبقه سوم-زيربنا 82مترشمالی-سن بنا 6سال

80م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

16/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

طبقه دوم-زيربنا 90متر- نوساز

10م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

26/08/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 100متر-سن بنا 6سال

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

30/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز تقاطع پا...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

14/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 25سال

20م رهن 400ت اجاره
ejareh266309146677459

30/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

25/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز سراهی ول...

طبقه نهم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

20م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

25/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

زيربنا 90متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 25سال

30م رهن 3.5م اجاره
ejareh266309146677459

10/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ق...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

30م رهن 5م اجاره
ejareh266309146677459

22/05/1398جزئیات

دفتر کار تبریز آوک

زيربنا 93متر- نوساز

20م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

01/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

زيربنا 100متر- نوساز

10م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

29/03/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

طبقه همکف-زيربنا 88متر-سن بنا 22سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستورجد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- نوساز

20م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام -

طبقه اول-زيربنا 81متر-سن بنا 3سال

10م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام -

طبقه دوم-زيربنا 83متر-سن بنا 5سال

7م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات