دفتر کار متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز رضانژاد

زيربنا 125متر-نما رومی- نوساز

50م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز رضا نژاد...

زيربنا 125متر- 3خوابه - نوساز

40م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز منصور

طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر-سن بنا 4سال

15م رهن 2.8م اجاره
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 120متر-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 1سال

30م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

21/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز میدان سا...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-سن بنا 8سال

70م رهن 7م اجاره
ejareh266304133375005

17/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز بالاتر ا...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

30م رهن 6.5م اجاره
ejareh266304133375005

08/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز مابین طا...

طبقه پنجم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

25م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

08/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز جدیری جن...

طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر- نوساز

70ت رهن 300ت اجاره
ejareh266304133375005

17/12/1398جزئیات

دفتر کار تبریز خیابان ا...

طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر-سن بنا 14سال

40م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

03/12/1398جزئیات

دفتر کار تبریز خیابان پ...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سن بنا 3سال

60م رهن 5.5م اجاره
ejareh266304133375005

30/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

50م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

16/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز زعفرانیه...

زيربنا 125متر-سن بنا 22سال

15م رهن 2.7م اجاره
ejareh266304133375005

05/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز بلوار 29...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 4خوابه -سن بنا 3سال

150م رهن
ejareh266304133375005

02/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز حافظ

زيربنا 125متر-سن بنا 2سال

30م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

30/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ائل گلی

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

30م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

10/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصر ج...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

ejareh266304133375005

09/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصرجن...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

40م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

09/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز میدان قو...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سن بنا 18سال

15م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

01/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز بلوار 29...

طبقه اول-زيربنا 121متر-سن بنا 3سال

180م رهن
ejareh266304133375005

23/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز بلوار اذ...

زيربنا 117متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

19/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 102متر- نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

18/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

30م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

26/08/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه دوم-زيربنا 110متر-نما سنگ وسوفال- 2خوابه شمالی- نوساز

100م رهن
ejareh266304133375005

06/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز تقاطع ام...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

02/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

طبقه سوم-زيربنا 122متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

10م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

22/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز عباسی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سن بنا 28سال

10م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

25/02/1398جزئیات

دفتر کار تبریز جاده تهر...

زيربنا 120متر-سن بنا 5سال

10م رهن 1.8م اجاره
ejareh266304133375005

25/02/1398جزئیات