دفتر کار متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

50م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

15/03/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آزادی

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

30م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

29/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه زیرزمین-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 3.2م اجاره
ejareh266304133375005

22/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز میدان قط...

طبقه زیرزمین-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

15/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز هفده شهر...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 10سال

20م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

07/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز تقاطع پا...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

50م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

04/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

طبقه زیرزمین-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

40م رهن 3.8م اجاره
ejareh266304133375005

03/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چهار راه...

طبقه اول-زيربنا 150متر- نوساز

30م رهن 5.5م اجاره
ejareh266304133375005

30/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ابوریحان...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز

25م رهن 2.7م اجاره
ejareh266304133375005

23/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ماندانا

زيربنا 150متر- نوساز

110م رهن 450ت اجاره
ejareh266304133375005

02/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز یاغچیان

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 4خوابه -سن بنا 8سال

35م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

28/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز نبش باغش...

طبقه اول-زيربنا 144متر- نوساز

30م رهن 5.2م اجاره
ejareh266304133375005

26/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز نبش باغش...

طبقه دوم-زيربنا 144متر- نوساز

30م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

26/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پشت برج...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سن بنا 10سال

15م رهن 300ت اجاره
ejareh266304133375005

26/08/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

طبقه سوم-زيربنا 145متر- نوساز

10م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

23/08/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه چهار-زيربنا 141مترشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال

200م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

15/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ویلا شهر...

طبقه چهار-زيربنا 130متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال

50م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز نرسیده ب...

طبقه اول-زيربنا 140متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

30م رهن 4.5م اجاره
ejareh266304133375005

06/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 133متر- 4خوابه

20م رهن 3.8م اجاره
ejareh266304133375005

28/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 132متر- 3خوابه

40م رهن 2.9م اجاره
ejareh266304133375005

25/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز اول ویلا...

طبقه چهار-زيربنا 130متر- 3خوابه

40م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

05/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز اول ویلا...

-طبقه پنجم-زيربنا 130متر-نما آجر گری- 2خوابه شرقی غربی دو کله

30م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

05/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 2خوابه

10م رهن 2.3م اجاره
ejareh266304133375005

03/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز میرداماد...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 5خوابه

100م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

03/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسا

طبقه اول-زيربنا 130متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

20م رهن 3.2م اجاره
ejareh266304133375005

01/05/1398جزئیات

دفتر کار تبریز 17 شهریو...

طبقه زیرزمین-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی- نوساز

15م رهن 1.8م اجاره
ejareh266304133375005

29/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز عباسی

طبقه اول-زيربنا 130متر- نوساز

20م رهن 1.8م اجاره
ejareh266304133375005

25/02/1398جزئیات