دفتر کار متراژ بين 100 تا 120 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز باغشمال ...

طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه -سن بنا 30سال

20م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

29/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

طبقه اول-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

28/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آزاد

طبقه زیرزمین-زيربنا 167متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 5خوابه -سن بنا 4سال

200م رهن
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه زیرزمین-زيربنا 160متر-سن بنا 1سال

30م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

21/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز تقاطع پا...

زيربنا 164متر- 1خوابه -سن بنا 18سال

25م رهن 2.1م اجاره
ejareh266304133375005

15/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه ششم-زيربنا 172متر-نما سنگ- 4خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 1سال

250م رهن
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز فلکه رود...

زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 13سال

10م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

18/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه چهار-زيربنا 165متر- 3خوابه سه نبش-سن بنا 3سال

30م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

06/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز منصور

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سن بنا 6سال

15م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

25/02/1398جزئیات