دفتر کار متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز ماندانا

طبقه زیرزمین-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

50م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

-طبقه همکف-زيربنا 180متر

70م رهن 7م اجاره
ejareh266304133375005

17/03/1399جزئیات

دفتر کار تبریز جدیری

طبقه زیرزمین-زيربنا 180متر- 3خوابه

90م رهن
ejareh266304133375005

18/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه هشتم-زيربنا 180متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

100م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

17/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

طبقه پنجم-زيربنا 200متر- 4خوابه -سن بنا 25سال

30م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

13/02/1399جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصر

زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 25سال

20م رهن 6.5م اجاره
ejareh266304133375005

10/12/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصر

زيربنا 200متر-سن بنا 9سال

100م رهن 7.5م اجاره
ejareh266304133375005

12/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز همافر

زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

30م رهن 4.2م اجاره
ejareh266304133375005

01/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 6خوابه دو نبش شمالی- نوساز

25م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

23/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه زیرزمین-زيربنا 188متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

30م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

12/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام -

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سن بنا 7سال

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

25/02/1398جزئیات