دفتر کار متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز سراه ولی...

طبقه همکف-زيربنا 365متر- 5خوابه شمالی-سن بنا 15سال

ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه همکف-زيربنا 630متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 5خوابه -سن بنا 18سال

50م رهن 20م اجاره
ejareh266304133375005

26/04/1399جزئیات

دفتر کار تبریز طالقانی

طبقه همکف-زيربنا 335متر- 5خوابه -سن بنا 30سال

30م رهن 7م اجاره
ejareh266304133375005

20/12/1398جزئیات

دفتر کار تبریز جدیری

زيربنا 257متر- 5خوابه -سن بنا 25سال

140م رهن
ejareh266304133375005

12/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصر

زيربنا 212متر-سن بنا 20سال

40م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

26/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 250متر- 20خوابه -سن بنا 25سال

50م رهن 15م اجاره
ejareh266304133375005

24/10/1398جزئیات

دفتر کار تبریز میدان نم...

طبقه اول-زيربنا 260متر- 10خوابه -سن بنا 20سال

50م رهن 10م اجاره
ejareh266304133375005

30/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز خیام

طبقه اول-زيربنا 550متر- 15خوابه - نوساز

10م رهن 7م اجاره
ejareh266304133375005

27/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز خیام

طبقه اول-زيربنا 550متر- 15خوابه - نوساز

10م رهن 7م اجاره
ejareh266304133375005

27/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز مارالان

زيربنا 300متر-سن بنا 20سال

50م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

17/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز جنب پمپ ...

طبقه همکف-زيربنا 300متر-سن بنا 15سال

110م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

16/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز باغشمال

طبقه زیرزمین-زيربنا 400متر-سن بنا 10سال

70م رهن 700ت اجاره
ejareh266304133375005

03/09/1398جزئیات

دفتر کار تبریز شریعتی

طبقه زیرزمین-زيربنا 230متر- 5خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 4.5م اجاره
ejareh266304133375005

23/08/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ارتش

طبقه دوم-زيربنا 220متر-سن بنا 8سال

200م رهن
ejareh266304133375005

24/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز زعفرانیه...

طبقه اول-زيربنا 280متر- 5خوابه -سن بنا 99سال

20م رهن 2.8م اجاره
ejareh266304133375005

06/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز امام

طبقه سوم-زيربنا 220متر- 4خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

01/07/1398جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

طبقه زیرزمین-زيربنا 240متر-سن بنا 3سال

30م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

05/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه زیرزمین-زيربنا 300متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

20م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

04/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز گلشهر

طبقه زیرزمین-زيربنا 240متر- 1خوابه

2.5م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

04/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

-طبقه زیرزمین-زيربنا 240متر

25م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

03/06/1398جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعص

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه آپارتمانیشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 28سال

50م رهن 5.5م اجاره
ejareh266304133375005

01/05/1398جزئیات

دفتر کار تبریز گلکار

طبقه اول-زيربنا 250متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

100م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

31/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز رشدیه

طبقه اول-زيربنا 235متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن 7.5م اجاره
ejareh266304133375005

29/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز رشدیه

زيربنا 235متر- 2خوابه سه نبش-سن بنا 13سال

50م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

07/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز رشدیه

طبقه اول-زيربنا 235متر- 2خوابه سه نبش-سن بنا 13سال

50م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

06/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز شهرک رشد...

طبقه اول-زيربنا 233متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

50م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

04/04/1398جزئیات

دفتر کار تبریز شهرک رشد...

زيربنا 233متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 28سال

50م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

04/04/1398جزئیات