دفتر کار متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

دفتر کار تبریز میدان نم...

طبقه دوم- 3خوابه

1.4م اجاره
ejareh266304133375005

21/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز خیام

طبقه سوم- 15خوابه

10م رهن 7م اجاره
ejareh266304133375005

21/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

-طبقه زیرزمین

20م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

نوساز

60م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز تقاطع ام...

طبقه دوم-نما رومی- 2خوابه -سن بنا 1سال

200م رهن
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

طبقه پنجم- 3خوابه -سن بنا 12سال

100م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

16/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چهارراه ...

طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

16/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز چایکنار

1خوابه -سن بنا 8سال

20م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

15/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

طبقه دوم- 1خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

15/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز خیابان ا...

سن بنا 30سال

30م رهن 10م اجاره
ejareh266304133375005

12/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز آبرسان

طبقه پنجم- 4خوابه -سن بنا 25سال

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

12/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز ولیعصر

4خوابه شمالی-سن بنا 17سال

160م رهن 7.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

طبقه دوم- 4خوابه -سن بنا 2سال

40م رهن 4.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز دکتر حسا...

طبقه زیرزمینسه نبش-سن بنا 5سال

200م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

06/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز ابرسان

1خوابه -سن بنا 6سال

250م رهن
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

دفتر کار تبریز تپلی باغ...

طبقه زیرزمین- نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

27/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز خیابان ش...

طبقه زیرزمین-سن بنا 2سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

27/11/1398جزئیات

دفتر کار تبریز پاستور ج...

سن بنا 15سال

60م رهن
ejareh266304133375005

09/03/1398جزئیات

دفتر کار تبریز رضانژاد ...

نوساز

20م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

08/03/1398جزئیات

دفتر کار تبریز عباسی

نوساز

15م رهن 1.3م اجاره
ejareh266304133375005

25/02/1398جزئیات