مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

مغازه تبریز شهید جدیر

طبقه همکف-زيربنا 15مترجنوبی- نوساز

2م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

28/04/1399جزئیات

مغازه تبریز بلوار سلیما...

-طبقه همکف-زيربنا 44متر

30م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

02/04/1399جزئیات

مغازه تبریز ارتش

-زيربنا 28متر

20م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

02/04/1399جزئیات

مغازه تبریز آبرسان

زيربنا 22متر- نوساز

100م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

26/03/1399جزئیات

مغازه تبریز چهارراه شهن...

طبقه همکف-زيربنا 40متر- نوساز

200م رهن 20م اجاره
ejareh266304133375005

30/02/1399جزئیات

مغازه تبریز شریعتی جنوب...

طبقه همکف-زيربنا 40متر-سن بنا 20سال

100م رهن 15م اجاره
ejareh266304133375005

29/02/1399جزئیات

مغازه تبریز اول تربیت

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 25سال

20م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

مغازه تبریز کوچه باغ

زيربنا 50متر- نوساز

35م رهن 2.6م اجاره
ejareh266304133375005

27/02/1399جزئیات

مغازه تبریز چهارراه منص...

طبقه همکف-زيربنا 24متر-سن بنا 1سال

40م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

23/02/1399جزئیات

مغازه تبریز انتهای رضان...

-طبقه همکف-زيربنا 22متر-نما رومی

25م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

21/02/1399جزئیات

مغازه تبریز آبر سان

-طبقه همکف-زيربنا 50متر

20م رهن 4.5م اجاره
ejareh266304133375005

20/02/1399جزئیات

مغازه تبریز پاستور جدید...

-طبقه همکف-زيربنا 21متر

30م رهن 2.25م اجاره
ejareh266304133375005

17/02/1399جزئیات

مغازه تبریز پاستور جدید...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 25متر

25م رهن 4.5م اجاره
ejareh266304133375005

17/02/1399جزئیات

مغازه تبریز شهناز

-طبقه همکف-زيربنا 13متر

50م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

17/02/1399جزئیات

مغازه تبریز امام

زيربنا 13متر- نوساز

20م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

17/02/1399جزئیات

مغازه تبریز چهارراه فدک...

-طبقه همکف-زيربنا 8متر

10م رهن 600ت اجاره
ejareh266304133375005

17/02/1399جزئیات

مغازه تبریز چهارراه منص...

طبقه همکف-زيربنا 26متر-سن بنا 1سال

40م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

15/02/1399جزئیات

مغازه تبریز امام

-طبقه همکف-زيربنا 13متر

20م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

14/02/1399جزئیات

مغازه تبریز فلکه دانشگا...

طبقه همکف-زيربنا 32متر-سن بنا 3سال

15م رهن 5.2م اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

مغازه تبریز امام

-زيربنا 18متر

12م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/02/1399جزئیات

مغازه تبریز پاساژ رخش

-طبقه همکف-زيربنا 14متر

5م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

06/02/1399جزئیات

مغازه تبریز خیابان امام...

-طبقه همکف-زيربنا 17متر

10م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

03/02/1399جزئیات

مغازه تبریز بعد از پل آ...

-طبقه همکف-زيربنا 33متر

15م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

03/02/1399جزئیات

مغازه تبریز ارتش جنوبی

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

20م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

مغازه تبریز طالقانی

-زيربنا 15متر

3م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

مغازه تبریز شریعتی شمال...

-طبقه همکف-زيربنا 30متر

10م رهن 4.2م اجاره
ejareh266304133375005

28/01/1399جزئیات

مغازه تبریز یاغچیان

زيربنا 50متر-سن بنا 10سال

20م رهن 1.8م اجاره
ejareh266304133375005

27/01/1399جزئیات

مغازه تبریز شریعتی شمال...

-طبقه همکف-زيربنا 35متر

10م رهن 3.6م اجاره
ejareh266304133375005

20/12/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستور جدید...

طبقه همکف-زيربنا 25متر- نوساز

20م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

16/11/1398جزئیات

مغازه تبریز منصور

طبقه همکف-زيربنا 20متر-سن بنا 5سال

60م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

09/11/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستور جدید...

زيربنا 50متر-سن بنا 4سال

10م رهن 1.6م اجاره
ejareh266304133375005

09/11/1398جزئیات

مغازه تبریز گجیل

طبقه همکف-زيربنا 21متر-سن بنا 10سال

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

02/11/1398جزئیات

مغازه تبریز ابوریحان

زيربنا 24متر-سن بنا 10سال

40م رهن 5.5م اجاره
ejareh266304133375005

19/10/1398جزئیات

مغازه تبریز خاقانی

طبقه همکف-زيربنا 20متر-سن بنا 1سال

60م رهن
ejareh266304133375005

15/10/1398جزئیات

مغازه تبریز چایکنار

طبقه همکف-زيربنا 38متر-سن بنا 12سال

20م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

10/10/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

طبقه همکف-زيربنا 12متر-سن بنا 10سال

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

07/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ولیعصر

طبقه همکف-زيربنا 17متر- نوساز

2م رهن 1.15م اجاره
ejareh266304133375005

01/10/1398جزئیات

مغازه تبریز شریعتی

زيربنا 25متر-سن بنا 5سال

10م رهن 900ت اجاره
ejareh266304133375005

01/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ائل گلی

زيربنا 21متر-سن بنا 11سال

40م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

01/10/1398جزئیات

مغازه تبریز پاساژوالمان...

طبقه زیرزمین-زيربنا 14متر-سن بنا 10سال

35م رهن
ejareh266304133375005

28/09/1398جزئیات

مغازه تبریز مارالان

طبقه همکف-زيربنا 20متر-سن بنا 14سال

55م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

27/09/1398جزئیات

مغازه تبریز اسکان 1

طبقه زیرزمین-زيربنا 22متر-سن بنا 13سال

10م رهن 1.9م اجاره
ejareh266304133375005

27/09/1398جزئیات

مغازه تبریز جدیری

طبقه همکف-زيربنا 6متر-سن بنا 20سال

100م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

27/09/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

زيربنا 18متر- نوساز

6م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

26/09/1398جزئیات

مغازه تبریز گلباد

طبقه همکف-زيربنا 13متر- نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

24/09/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستور جدید...

طبقه همکف-زيربنا 21متر-سن بنا 1سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

23/09/1398جزئیات

مغازه تبریز ابرسان

طبقه همکف-زيربنا 10متر-سن بنا 10سال

8.5م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

20/09/1398جزئیات

مغازه تبریز مقصودیه

زيربنا 17متر-سن بنا 10سال

10م رهن 1.9م اجاره
ejareh266304133375005

14/09/1398جزئیات

مغازه تبریز شیخ الرییس

زيربنا 20متر-سن بنا 10سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

04/09/1398جزئیات

مغازه تبریز خیابان باغش...

زيربنا 32متر- نوساز

25م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

03/09/1398جزئیات