مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

مغازه تبریز ولیعصرجنوبی...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سن بنا 25سال

1.5م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

14/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ولیعصرجنوبی...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سن بنا 25سال

1.5م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

14/10/1398جزئیات

مغازه تبریز شریعتی

طبقه همکف-زيربنا 55متر-سن بنا 9سال

10م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

01/10/1398جزئیات

مغازه تبریز بلوار 29 به...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- نوساز

10م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

30/09/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

زيربنا 60متر- نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

09/09/1398جزئیات

مغازه تبریز ابرسان

طبقه همکف-زيربنا 60متر- نوساز

60م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

03/09/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

زيربنا 65متر- نوساز

5م رهن 1.8م اجاره
ejareh266309146677459

11/07/1398جزئیات

مغازه تبریز 17 شهریور

زيربنا 55متردو نبش جنوبی- نوساز

15م رهن 1.3م اجاره
ejareh266309146677459

19/04/1398جزئیات

مغازه تبریز آزادی

طبقه همکف-زيربنا 70مترشمالی- نوساز

20م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

12/04/1398جزئیات

مغازه تبریز جاده تهران

زيربنا 70متر- نوساز

70م رهن 6م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز جاده تهران

زيربنا 75متر- نوساز

50م رهن 5م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز باغشمال

طبقه همکف-زيربنا 75متر- نوساز

25م رهن 5م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز باغشمال

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سن بنا 6سال

10م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز عباسی

طبقه همکف-زيربنا 55متر-سن بنا 4سال

45م رهن 3.2م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز باغشمال

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سن بنا 8سال

20م رهن 2.7م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز امام -

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سن بنا 8سال

50م رهن 500ت اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز باغمیشه

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سن بنا 8سال

50م رهن
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز امام -

طبقه زیرزمین-زيربنا 63متر-سن بنا 6سال

35م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

25/02/1398جزئیات