مغازه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

مغازه تبریز ولیعصر

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر-سن بنا 25سال

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

16/10/1398جزئیات

مغازه تبریز عباسی

طبقه همکف-زيربنا 97متر-سن بنا 9سال

20م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

16/10/1398جزئیات

مغازه تبریز باغمیشه

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سن بنا 1سال

70م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

26/09/1398جزئیات

مغازه تبریز چهارراه منص...

طبقه همکف-زيربنا 88متر- نوساز

25م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

23/09/1398جزئیات

مغازه تبریز ازادی

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 9سال

100م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

19/09/1398جزئیات

مغازه تبریز ابرسان

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سن بنا 14سال

10م رهن 3.5م اجاره
ejareh266309146677459

03/09/1398جزئیات

مغازه تبریز اولکلانتر ک...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- نوساز

50م رهن 7م اجاره
ejareh266309146677459

25/06/1398جزئیات

مغازه تبریز اتوبان کسائ...

-زيربنا 80متر

20م رهن 5م اجاره
ejareh266309146677459

23/04/1398جزئیات

مغازه تبریز امام -

طبقه اول-زيربنا 100متر- نوساز

50م رهن 10م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز جاده تهران

طبقه همکف-زيربنا 80متر- نوساز

50م رهن 12م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز مفتح

طبقه همکف-زيربنا 95متر- نوساز

40م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز مارالان

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 9سال

17م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز مارالان

زيربنا 100متر-سن بنا 10سال

3م رهن 850ت اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز آبرسان

زيربنا 85مترجنوبی- نوساز

80م رهن 15م اجاره
ejareh266309146677459

24/02/1398جزئیات