مغازه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

مغازه تبریز باغشمال جدی...

طبقه همکف-زيربنا 110مترجنوبی-سن بنا 3سال

50م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

28/04/1399جزئیات

مغازه تبریز میدان قونقا...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سن بنا 18سال

20م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

01/10/1398جزئیات

مغازه تبریز تپلی باغی

طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر-سن بنا 10سال

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/09/1398جزئیات

مغازه تبریز ابوریحان

-طبقه همکف-زيربنا 120متر

50م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

03/06/1398جزئیات

مغازه تبریز جلالیه

طبقه همکف-زيربنا 107مترشمالی- نوساز

30م رهن 4.5م اجاره
ejareh266304133375005

24/05/1398جزئیات

مغازه تبریز شهرک نور

زيربنا 105متر- نوساز

25م رهن 5.5م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1398جزئیات

مغازه تبریز امتداد باغش...

زيربنا 108متر- نوساز

50م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

06/04/1398جزئیات

مغازه تبریز 17 شهریورجد...

زيربنا 120متر- نوساز

50م رهن 220ت اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز 17شهریور

طبقه همکف-زيربنا 116متر- نوساز

50م رهن 15م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستورجدید

طبقه همکف-زيربنا 120متر- نوساز

100م رهن 10م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز دارایی قدیم...

طبقه همکف-زيربنا 120متر- نوساز

30م رهن 10م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز اذربایجان

طبقه همکف-زيربنا 120متر- نوساز

40م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز حافظ

طبقه همکف-زيربنا 109متر-سن بنا 8سال

20م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز ابرسان

طبقه همکف-زيربنا 120متر- نوساز

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز امام -

طبقه همکف-زيربنا 115متر-سن بنا 7سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات