مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

مغازه تبریز رضا نژاد جن...

طبقه همکف-زيربنا 140متر- نوساز

50م رهن 15م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

مغازه تبریز باغمیشه

طبقه همکف-زيربنا 140متر-نما رومی- نوساز

90م رهن 10م اجاره
ejareh266304133375005

11/04/1399جزئیات

مغازه تبریز ارک جدید

زيربنا 150متر-سن بنا 3سال

100م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

11/04/1399جزئیات

مغازه تبریز 17 شهریور ج...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سن بنا 8سال

50م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

16/10/1398جزئیات

مغازه تبریز 17 شهریور ج...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سن بنا 8سال

50م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

16/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ابرسان

طبقه زیرزمین-زيربنا 150متر-سن بنا 9سال

40م رهن 4م اجاره
ejareh266304133375005

27/09/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستور قدیم...

-طبقه همکف-زيربنا 140مترجنوبی

35م رهن 4.5م اجاره
ejareh266304133375005

02/07/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستور قدیم...

-طبقه همکف-زيربنا 140مترجنوبی

35م رهن 4.5م اجاره
ejareh266304133375005

02/07/1398جزئیات

مغازه تبریز 17شهریور

-طبقه اول-زيربنا 140مترشمالی جنوبی دو کله

100م رهن 12م اجاره
ejareh266304133375005

28/06/1398جزئیات

مغازه تبریز میدان ابوری...

-طبقه همکف-زيربنا 145متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله

30م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

31/05/1398جزئیات

مغازه تبریز خیابان دارا...

زيربنا 135متر- نوساز

50م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

23/04/1398جزئیات

مغازه تبریز منصور

طبقه همکف-زيربنا 150متر- نوساز

20م رهن 10م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز لاله زار

طبقه همکف-زيربنا 135متر- نوساز

30م رهن 5.5م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز اخونی

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سن بنا 8سال

20م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات