مغازه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

مغازه تبریز چهارراه منص...

طبقه زیرزمین-زيربنا 480مترجنوبی-سن بنا 9سال

30م رهن 1.8م اجاره
ejareh266304133375005

30/04/1399جزئیات

مغازه تبریز بلوار 29 به...

-زيربنا 405متر

500م رهن 14م اجاره
ejareh266304133375005

11/02/1399جزئیات

مغازه تبریز حمهوری

-طبقه زیرزمین-زيربنا 300متر

50م رهن 18م اجاره
ejareh266304133375005

06/02/1399جزئیات

مغازه تبریز بلوار 29 به...

زيربنا 405متر-سن بنا 10سال

300م رهن 14م اجاره
ejareh266304133375005

15/10/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستور جدید...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سن بنا 4سال

100م رهن 15م اجاره
ejareh266304133375005

07/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ائل گلی

زيربنا 280متر-سن بنا 10سال

30م رهن 6.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/10/1398جزئیات

مغازه تبریز مارالان

طبقه زیرزمین-زيربنا 280متر- نوساز

20م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

28/09/1398جزئیات

مغازه تبریز فرشته شمالی...

طبقه همکف-زيربنا 630متر-سن بنا 5سال

50م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

19/09/1398جزئیات

مغازه تبریز چایکنار

زيربنا 340متر- نوساز

50م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

03/09/1398جزئیات

مغازه تبریز اتوبان کسائ...

-زيربنا 400متر

30م رهن 15م اجاره
ejareh266304133375005

23/04/1398جزئیات

مغازه تبریز منصور

طبقه اول-زيربنا 250مترغربی-سن بنا 20سال

50م رهن 10م اجاره
ejareh266304133375005

06/04/1398جزئیات

مغازه تبریز منصور

طبقه اول-زيربنا 250مترغربی-سن بنا 20سال

50م رهن 10م اجاره
ejareh266304133375005

06/04/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستور جدید...

طبقه همکف-زيربنا 280متر-سن بنا 10سال

50م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

25/03/1398جزئیات

مغازه تبریز امام -

طبقه همکف-زيربنا 700متر- نوساز

500م رهن 100م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز امام -

طبقه اول-زيربنا 500متر- نوساز

250م رهن 40م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز جاده تهران

طبقه همکف-زيربنا 1500متر- نوساز

300م رهن 13م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز اذربایجان

طبقه همکف-زيربنا 300متر- نوساز

250م رهن 13م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز امام -

طبقه همکف-زيربنا 255متر- نوساز

100م رهن 15ت اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز قطران شمالی...

طبقه همکف-زيربنا 440متر- نوساز

100م رهن 16م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات