مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

مغازه تبریز اول جدیری ج...

-طبقه همکف

30م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

21/05/1399جزئیات

مغازه تبریز منصور شمالی...

طبقه همکف-سن بنا 18سال

12م رهن 1.3م اجاره
ejareh266304133375005

21/05/1399جزئیات

مغازه تبریز خیابان امام...

50م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

مغازه تبریز خیابان امام...

100م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

مغازه تبریز بلوار 29 به...

300م رهن 14م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

مغازه تبریز خیابان گلگش...

-طبقه زیرزمین- 2خوابه شمالی

40م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

08/05/1399جزئیات

مغازه تبریز آبرسان

نوساز

15م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

مغازه تبریز آبرسان

نوساز

5م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

مغازه تبریز باغشمال

طبقه همکف- نوساز

50م رهن 6م اجاره
ejareh266304133375005

06/05/1399جزئیات

مغازه تبریز منتظریه

طبقه همکف- نوساز

30م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

03/12/1398جزئیات

مغازه تبریز خیابان آزاد...

طبقه همکف-سن بنا 12سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

29/11/1398جزئیات

مغازه تبریز خیابان آزاد...

طبقه همکف-سن بنا 12سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

29/11/1398جزئیات

مغازه تبریز خیابان امام...

طبقه همکف- نوساز

15م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

27/11/1398جزئیات

مغازه تبریز دروازه تهرا...

طبقه همکف- نوساز

60م رهن 17م اجاره
ejareh266304133375005

01/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ابرسان

طبقه زیرزمین-سن بنا 10سال

10م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

27/09/1398جزئیات

مغازه تبریز ولیعصر

طبقه زیرزمین- نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

25/09/1398جزئیات

مغازه تبریز میدان قطب

نوساز

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

26/03/1398جزئیات

مغازه تبریز منصو

نوساز

5م رهن 700ت اجاره
ejareh266304133375005

12/03/1398جزئیات

مغازه تبریز جاده تهران

نوساز

30م رهن 8م اجاره
ejareh266304133375005

11/03/1398جزئیات

مغازه تبریز امام تقاطع

-طبقه زیرزمین

15م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

11/03/1398جزئیات

مغازه تبریز سالار

نوساز

8م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

09/03/1398جزئیات

مغازه تبریز آبرسا

70م رهن
ejareh266304133375005

08/03/1398جزئیات

مغازه تبریز آبرسا

نوساز

1م رهن 800ت اجاره
ejareh266304133375005

08/03/1398جزئیات

مغازه تبریز منصو

نوساز

10م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

08/03/1398جزئیات

مغازه تبریز اما

نوساز

35م رهن 12م اجاره
ejareh266304133375005

08/03/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

نوساز

4م رهن 400ت اجاره
ejareh266304133375005

29/02/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستورجدید

طبقه زیرزمین-سن بنا 8سال

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

26/02/1398جزئیات